Infolinia T-Mobile UB – kiedy czynna i pod jakim numerem?

Infolinia-T-Mobile-UB---kiedy-czynna-i-pod-jakim-numerem?

W maju 2014 roku Alior Sync został przejęty przez T-Mobile Usługi Bankowe. Zmieniła się przy tym strona logowania do bankowości internetowej (na: www.t-mobilebankowe.pl), a także infolinia. W jakich godzinach i pod jakimi numerami telefonów klienci T-Mobile mogą się skontaktować z konsultantami banku?

Po połączeniu Alior Sync i T-Mobile Usługi Bankowe produkty oraz usługi Alior Sync otrzymały nowe nazwy. Szczegóły tych zmian można znaleźć na stronie T-Mobile Usługi Bankowe. Zawarte przez klientów umowy z Alior Sync pozostały nadal ważne i nie wymagały podpisywania aneksów. Dostawcą usług, jak i stroną umów o produkty pozostał Alior Bank. Wszystkie karty płatnicze wydane przez Alior Sync są ważne do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie. Nie zmieniają się kod PIN ani limity transakcyjne. Wszystkie karty kredytowe i debetowe wznawiane będą w barwach T-Mobile Usługi Bankowe.

Numery infolinii i koszty połączenia

W związku z połączeniem Alior Sync z T-Mobile Usługi Bankowe zmianie uległy numery infolinii. Infolinia T-Mobile Usługi Bankowe zapewnia obsługę telefoniczną pod następującymi numerami telefonów:

  • 19 506 lub (12) 370 71 00 – numer dostępny dla klientów korzystających z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych,
  • +48 12 19 506 lub +48 (12) 370 71 00 – numer dostępny dla klientów dzwoniących z zagranicy.

Koszty związane z połączeniem z infolinią:

  • z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne,
  • z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.

Infolinia T-Mobile Usługi Bankowe jest do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i udziela pomocy w zakresie informacyjnym, transakcyjnym oraz sprzedażowym.

Bankowość internetowa

Klienci Alior Sync mogą bez zmian korzystać z bankowości internetowej. Identyfikator i hasło klienta pozostały takie same. Sposoby autoryzacji zleceń wykorzystywane w Alior Sync obowiązują również w systemie T-Mobile Usługi Bankowe. Wiadomości z kodami do autoryzacji zleceń wysyłane są do klientów przez nadawcę „TM Bankowe”. Do bankowości internetowej klienci Alior Sync logują się poprzez adres:

https://online.t-mobilebankowe.pl

Wirtualny oddział

Klienci Alior Sync mogą kontaktować się z bankiem także za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału oraz e-maila:

kontakt@t-mobilebankowe.pl

No Comments

Rozwiązanie umowy z CONCORDIA

Rozwiązanie-umowy-z-CONCORDIA

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej nie jest problemem w żadnej firmie ubezpieczeniowej, również w Concordii. Można ją podpisać na wiele sposobów: za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, Internetu lub bezpośrednio w placówkach firm. Na jakich zasadach można jednak umowy ubezpieczeniowe rozwiązać?

Zasady, na jakich można rozwiązać umowę ubezpieczeniową, określają konkretne przepisy, ale dotyczy to tylko ubezpieczenia OC, bowiem wszystkie przepisy dotyczące tego ubezpieczenia określa ustawa o komunikacyjnych ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czytaj OWU i umowy

Po to są tworzone OWU oraz podpisywane są umowy z ubezpieczycielami, aby je czytać. Niestety, nadal trudność sprawia nam analizowanie OWU oraz zapisów umów, a później mamy pretensje do firm ubezpieczeniowych. Wystarczy dokładnie przeczytać umowę oraz warunki ubezpieczenia i z pewnością nie będzie tylu spraw spornych pomiędzy ubezpieczonymi a ubezpieczycielami. Tymczasem nie czytamy OWU, a umowy podpisujemy w ciemno. 

Rozwiązanie OC w Concordii

W Concordii można rozwiązać umowę OC pisemnie na określonych warunkach:

  • z ostatnim dniem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia;
  • z dniem złożenia wypowiedzenia – przy zawarciu podwójnego ubezpieczenia, oświadczając, że ww. pojazd jest już objęty umową ubezpieczeniową;
  • z dniem złożenia wypowiedzenia – po nabyciu pojazdu objętego ubezpieczeniem, na określonych zasadach.

Kiedy można wypowiedzieć umowy innych ubezpieczeń?

Regulują to zapisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 830 par. 1 k.c. Zapis ten mówi: „przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym”. Z kolei ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę, jeżeli ubezpieczony nie płaci składek i nie reaguje na wezwania do zapłaty. Podkreślone jest, że w tym względzie należy stosować się do zapisów w OWU oraz umowach ubezpieczeniowych.

No Comments