Rozwiązanie umowy z CONCORDIA

Rozwiązanie-umowy-z-CONCORDIA

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej nie jest problemem w żadnej firmie ubezpieczeniowej, również w Concordii. Można ją podpisać na wiele sposobów: za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, Internetu lub bezpośrednio w placówkach firm. Na jakich zasadach można jednak umowy ubezpieczeniowe rozwiązać?

Zasady, na jakich można rozwiązać umowę ubezpieczeniową, określają konkretne przepisy, ale dotyczy to tylko ubezpieczenia OC, bowiem wszystkie przepisy dotyczące tego ubezpieczenia określa ustawa o komunikacyjnych ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czytaj OWU i umowy

Po to są tworzone OWU oraz podpisywane są umowy z ubezpieczycielami, aby je czytać. Niestety, nadal trudność sprawia nam analizowanie OWU oraz zapisów umów, a później mamy pretensje do firm ubezpieczeniowych. Wystarczy dokładnie przeczytać umowę oraz warunki ubezpieczenia i z pewnością nie będzie tylu spraw spornych pomiędzy ubezpieczonymi a ubezpieczycielami. Tymczasem nie czytamy OWU, a umowy podpisujemy w ciemno. 

Rozwiązanie OC w Concordii

W Concordii można rozwiązać umowę OC pisemnie na określonych warunkach:

  • z ostatnim dniem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia;
  • z dniem złożenia wypowiedzenia – przy zawarciu podwójnego ubezpieczenia, oświadczając, że ww. pojazd jest już objęty umową ubezpieczeniową;
  • z dniem złożenia wypowiedzenia – po nabyciu pojazdu objętego ubezpieczeniem, na określonych zasadach.

Kiedy można wypowiedzieć umowy innych ubezpieczeń?

Regulują to zapisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 830 par. 1 k.c. Zapis ten mówi: „przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym”. Z kolei ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę, jeżeli ubezpieczony nie płaci składek i nie reaguje na wezwania do zapłaty. Podkreślone jest, że w tym względzie należy stosować się do zapisów w OWU oraz umowach ubezpieczeniowych.

No Comments

Ubezpieczenie mieszkania od włamania

Ubezpieczenie-mieszkania-od-włamania

Jeśli mieszkamy na parterze bądź na pierwszym piętrze bloku, a w dodatku jest to mieszkanie w niespokojnej okolicy, potrzebne będzie nam ubezpieczenie od włamania. Dzięki niemu będziemy mogli spać spokojniej, nie martwiąc się o swój dobytek.

Osoby, które mieszkają w blokach na parterze lub na pierwszym piętrze, są bardziej narażone na włamania i kradzieże niż  mieszkańcy wyższych pięter. W takiej sytuacji, szczególnie gdy nasza okolica jest niespokojna, warto zainwestować w polisę od włamań i kradzieży. W ten sposób zapewnimy sobie gwarancję ochrony.

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa

Decydując się na podstawową polisę mieszkania od włamania i kradzieży, mamy zapewnione zabezpieczenie, jeśli dojdzie do rabunku ruchomych elementów naszego majątku. Pod tym terminem kryje się wyposażenie naszego mieszkania.

Zwykle polisy nieruchomości biorą pod ochronę sprzęt elektroniczny, ruchomości zwykłe, a także ruchomości specjalne. Ruchomości zwykłe to sprzęt AGD, pieniądze, narzędzia, meble, odzież, a także karty płatnicze, sprzęt sportowy i turystyczny oraz wszelkiej maści przedmioty codziennego użytku. Jeśli chodzi o ruchomości specjalne, to w tej kategorii znajdują się dzieła sztuki, biżuteria, a także nasze zbiory kolekcjonerskie, cechujące się wysoką wartością.

Suma ubezpieczenia

Jak w każdej polisie, to na jaką ochronę możemy liczyć, zależy od wysokości składki ubezpieczeniowej. Jest ona ustalana indywidualnie. Sposób, w jaki zostanie ona wyliczona, zależy od przyjętych przez towarzystwo i klienta kryteriów. Przykładem jest stosowana często zasada pierwszego ryzyka, czyli wycena ruchomości, które mogą paść ofiarą kradzieży w pierwszej kolejności ze względu na swoją wartość.

Wyłączenia i zakres

Ochrona mieszkania przed włamaniem nie jest nigdy pełna. Ubezpieczenia mają szereg wyłączeń. I tak np. z reguły towarzystwa określają limity procentowe sumy ubezpieczenia do których wypłacają odszkodowanie. Przy sprzęcie audio może to być np. 70 proc. sumy ubezpieczenia. Wyłączenia mogą także dotyczyć kart płatniczych czy pieniędzy. Jeśli zostaną one objęte ochroną, to ubezpieczyciel może ustanowić limit wypłaty na np. 1000 zł.

W zakres polisy od włamania i kradzieży może wchodzić także ochrona przed dewastacją. Z reguły taka ochrona jest jednak oferowana w ramach poszerzonej wersji polisy.  

No Comments